فرکانس فلزات حاصل از جریان حرکت الکترونی است که ایجاد انرژی مینماید و انرژی حاصل از حرکت الکترونی در طبقات است و انرژی پدید آمده حرارت یا دما خاص خود را داشته و این جریان حرکت انرژی متعلق به الکترون بطور طبیعی حرارت داشته و انرژی و حرارت میتواند تشعشع را پدید آورده و انرژی و تشعشع قالب فرکانس را شکل می دهد و جریان فرکانس میتواند موج را در طبقات اخرین الکترون شکل دهد و جریان میدانها الکتریکی پدید آمده میتواند امواج الکترو مغناطیس را پدید آورد
میزان فرکانس موجود در فلزات یا منابع یا مواد به نوع ان فلز بستگی داشته
فلزات دارای عمر بالا یا فلزات با قدمت که در زیر زمین قرار میگیرد جریان انرژی ثابت و پایدار بیشتر را به اطراف خود منتقل مینمایند بخصوص طلا یا فلزات فلز شور شده میتواند انرژی بیشتری را به اطراف انتقال دهد

توسط |۱۴۰۰-۷-۱۸ ۱۳:۵۱:۴۹ +۰۰:۰۰مهر ۱۸ام, ۱۴۰۰|فلزیاب تصویری|